əsdirilmək

əsdirilmək
«Əsdirmək»dən məch.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • əsdirilmə — «Əsdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elektrikləşdirilmə — «Elektrikləşdirilmək» dən f. is. Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi. Dəmiryollarının elektrikləşdirilməsi. – Mingəçevir eyni zamanda kəndlərimizin elektrikləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. İ. Ə.. Azərbaycanın neft sənayesi özünün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərləşdirilmək — məch. Bərabər hala salınmaq, bir ölçüyə, bir əndazəyə salınmaq, tənləşdirilmək, tarazlaşdırılmaq. Hüquqca bərabərləşdirilmək. Ölçüləri bərabərləşdirilmək. Səviyyəcə bərabərləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ictimailəşdirilmə — «İctimailəşdirilmək» dən f. is. İstehsal vasitələrinin ictimailəşdirilməsi. Torpağın ictimailəşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhliləşdirilmə — «Əhliləşdirilmək»dən f. is. Vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsi. – Camışların əhliləşdirilməsinə çox qədim zamanlarda Asiyada başlanmışdır. A. Ağabəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adiləşdirilmək — məch. 1. Adi hala salınmaq. 2. Bəsitləşdirilmək, sadələşdirilmək; bayağılaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beynəlmiləlləşdirilmə — «Beynəlmiləlləşdirilmək» dən f. is. Bir ərazidən, çaydan və s. dən bərabər surətdə istifadə etmək üçün müqavilə üzrə bütün dövlətlərə hüquq verilməsi. Dunay çayının beynəlmiləlləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • demokratikləşdirilmə — «Demokratikləşdirilmək» dən f. is. İctimai quruluşun demokratikləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrləşdirilmə — «Dövrləşdirilmək»dən f. is. Ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəqiqləşdirilmək — məch. Dəqiq hala salınmaq, tam düzgün hala salınmaq, dürüstləşdirilmək, qəti müəyyənləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”